Politika BOZP | KRUPKA | Výrobní závod Knauf Insulation
KI Krupka

Politika BOZP

Vedení KNAUF INSULATION, spol. s r.o., si je vědomo odpovědnosti za bezpečnost zaměstnanců, ochranu pracovního prostředí, majetku a obyvatelstva v okolí společnosti. Zajištění bezpečnosti je vyžadováno a respektováno při všech činnostech na území společnosti a to jak pro vlastní zaměstnance tak i zaměstnance externích dodavatelů a firem.

K prosazení bezpečnostní politiky využívá vedení společnosti tyto zásady:

Soulad se zákonnými a jinými požadavky na bezpečnost a ochranu zaměstnanců

 • chránit zdraví zaměstnanců
 • vytvářet a podporovat bezpečné pracovního prostředí
 • nastavení trvale udržovat, sledovat a ověřovat

Prevence a systémový přístup k úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví

 • pravidelně identifikovat a přehodnocovat zdroje a příčiny rizik vyplývajících z prováděných činností
 • a z činností externích firem, které mohou ohrozit jak zdraví zaměstnanců tak i životní a pracovní prostředí
 • zabraňovat vzniku nehod a havárií, minimalizovat případné negativní dopady na zaměstnance a pracovní prostředí
 • přijímat nápravná a preventivní opatření k eliminaci možného opakování incidentů
 • zajistit podmínky BOZP již při zavádění nových technologií (HAZOP)

Otázky bezpečnosti

 • pomocí zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP komunikovat a spolupracovat se všemi zaměstnanci a tak se podílet na vytváření ještě bezpečnějšího pracovního prostředí

Výchova, trénink, školení

 • bezpečnost práce je každodenní součást práce všech útvarů a zaměstnanců společnosti stejně jako externích dodavatelů
 • vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti bezpečně

 

Politika BOZP

Vedení KNAUF INSULATION, spol. s r.o., si je vědomo odpovědnosti za bezpečnost zaměstnanců, ochranu pracovního prostředí, majetku a obyvatelstva v okolí společnosti. Zajištění bezpečnosti je vyžadováno a respektováno při všech činnostech na území společnosti a to jak pro vlastní zaměstnance tak i zaměstnance externích dodavatelů a firem.

K prosazení bezpečnostní politiky využívá vedení společnosti tyto zásady:

Soulad se zákonnými a jinými požadavky na bezpečnost a ochranu zaměstnanců

 • chránit zdraví zaměstnanců
 • vytvářet a podporovat bezpečné pracovního prostředí
 • nastavení trvale udržovat, sledovat a ověřovat

Prevence a systémový přístup k úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví

 • pravidelně identifikovat a přehodnocovat zdroje a příčiny rizik vyplývajících z prováděných činností
 • a z činností externích firem, které mohou ohrozit jak zdraví zaměstnanců tak i životní a pracovní prostředí
 • zabraňovat vzniku nehod a havárií, minimalizovat případné negativní dopady na zaměstnance a pracovní prostředí
 • přijímat nápravná a preventivní opatření k eliminaci možného opakování incidentů
 • zajistit podmínky BOZP již při zavádění nových technologií (HAZOP)

Otázky bezpečnosti

 • pomocí zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP komunikovat a spolupracovat se všemi zaměstnanci a tak se podílet na vytváření ještě bezpečnějšího pracovního prostředí

Výchova, trénink, školení

 • bezpečnost práce je každodenní součást práce všech útvarů a zaměstnanců společnosti stejně jako externích dodavatelů
 • vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti bezpečně

 

KNAUF INSULATION DOPORUČUJE

informovat se o vývoji nových technologií a akcích, které Knauf Insulation pořádá.

Zateplíme celý dům

Pro všechny, kterým nejsou lhostejné vysoké účty za topení nebo klimatizaci, kteří chtějí mít na svém domě pouze zdraví neškodlivé materiály bez formaldehydů a zároveň pro ty, kteří myslí také na ochranu životního prostředí, připravila společnost Knauf Insulation zajímavou podzimní nabídku.

V období od 19. října do 8. listopadu bude probíhat kampaň, která si klade za cíl připomenout výhody Ecose Technology a zároveň padesátiprocentním snížením ceny inspirovat k zateplení domu třeba ještě před nadcházející zimou.

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Minerální izolace, doporučené řešení izolování domu, reference, aplikační postupy, informace o společnosti Knauf Insulation.

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI

Tvůrce webu