Společenská odpovědnost

Společnost Knauf Insulation spojuje svou existenci a plány s Ústeckým krajem, zejména pak s oblastí Krupky, kde našla sídlo pro svůj závod. Patří tedy do regionu a chce mu pomáhat a podporovat aktivity těch, co tu žijí.
  
Sponzorsky se firma podílí na mnoha kulturních a sportovních aktivitách v regionu.

Pro podporu projektů rozvoje regionů věnujeme ročně prostředky ve výši 0,1 % našeho ročního obratu. Krupský závod vytvořil 130 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. V procesech nákupu je naší první spontánní volbou dodavatel z regionu nebo z České republiky, obstojí-li v evropské konkurenci.

 

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio