Přehled podporovaných projektů

Knauf Insulation pro Krupku

Společnost Knauf Insulation pokračuje formou poskytování grantů v tradici, kdy opětovně věnuje část svého zisku zpět do místa, kde sídlí její výrobní závod, tedy do Krupky na Teplicku a jejího okolí. Navíc už od samého začátku svého působení v teplickém regionu podporuje programy pro děti a mládež, sportovní oddíly, ale rovněž zdravotně postižené občany. Dobré ekonomické výsledky dovolují zaměřit se i na další podporu aktivit v regionu. Ročně finančně přispívá stolním tenistům, lehkým atletům a fotbalistům TJ Krupka, fotbalovým nadějím ze Soběchleb, ale i Sportovní škole v Krupce, kde se zaměřují zejména na plavecký dorost. Podporu mají členové Raketomodelářského klubu Krupka, kteří na oplátku přivážejí ze všech soutěží, světové nevyjímaje, nejvyšší ocenění.

Knauf Insulation nezapomíná ani na aktivity Masarykovy základní a mateřské školy, jež plně podporuje, na florbalisty, na handicapované sportovce TJ Nola. Je významným donátorem Dobrovolnického centra v Ústí n. L. a Nadace P. A. Š. v Modlanech. Úzce a velmi intenzivně spolupracuje s Arkadií, společností pro komplexní péči o zdravotně postižené, přispívá na workshop animační školy v Krupce.

Cílem všech těchto aktivit je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Krupky a nejbližšího okolí a napomoci zdravému životu. Představují sociální zodpovědnost Knauf Insulation vůči regionu, kde působí, a naplňují tak hodnoty skupiny KNAUF, jakými jsou „partnerství“ a „lidskost“.

 

Rok Výše podpory Počet podpořených projektů
2007 1 661 000 5
2008 1 722 393 14
2009 1 607 868 14
2010 1 448 799 23
2011 2 109 524 22
2012 1 574 910 16
2013 1 568 199 16
2014 1 297 442 16
2015 1 336 417 16
2016 2 764 441 12
2017 1 549 850 10
2018F 1 600 000 11

 

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio