Zlepšovatelé slavili !

Po dvouletém období restrikcí jsme se konečně mohli setkat alespoň v komorním počtu u akce, které byla až do roku 2019 každoroční samozřejmostí. Otevřeli jsme tak pomyslné dveře k dalším akcím tohoto typu a všichni jsme vyjádřili naději nad úplným znovuobnovením nejen slavnostního zakončení zlepšovatelského roku 2021, ale i mnohých dalších akcích v roce 2022, v roce významných výzev.

Gratuluji a děkuji všem vítězům! Jmenovitě Honzovi Čepelákovi, Mírovi Hájkovi a Robinovi Kaslovi za jejich velmi zajímavé příspěvky ve zlepšovatelské činnosti.

Sluší se ale poděkovat také všem ostatním, kdo přispěli ke zlepšování a našli ve svých časových kontech - v těch nejcennějších zdrojích - prostor pro zamyšlení a ochotu sdílet své nápady s KI Krupka. Je až s podivem, kolik nápadů, bylo s přihlédnutím k rozsáhlým denním rutinám a dynamickým změnám v prostředí KI Krupka v roce 2021, zpracováno.

Děkujeme, že jste součástí CI! Vaše spolupráce generuje nejen zajímavá zlepšení, ale také podporu v charitativních činnostech jejichž jste nejvýznamnějšími přispěvovateli. Určitě mohu vyjádřit za všechny v KI Krupka potěšení ze spolupráce s lidmi, kteří mají otevřenou mysl a srdce na pravém místě.

Zlepšovatelská činnost je tu s námi již od roku 2010 a za dobu své existence přinesla stovky zajímavých nápadů. Náš jedenáctičlenný Technický Tým Zlepšovatelů dohlíží na celý proces realizace nápadů od okamžiku přijetí nápadu, přes hodnocení, výpočet potenciálního benefitu, doby návratnosti, kalkulace odměn atd... Za tímto účelem často provádíme analýzy, které se mnohdy neobejdou bez mnohaměsíčního testovaní. Na konci je odpovědná realizace a skutečné zlepšení. V technickém týmu zlepšovatelů disponujeme všemi zdroji nezbytnými k realizaci - HSEE manažerka dohlíží na aspekty bezpečnosti a zdraví, procesní inženýři přinášejí data a znalosti o procesech, zástupci Supply Chain doplňují informace ke skladování a logistice, kolegové z inženýringu zajišťují realizaci (svépomocí i ve spolupráci s externími partnery), kontroling přispívá důležitými daty k výpočtu ročního benefitu z realizace zlepšováků... Fungujeme jako jeden zdravý a silný organizmus. V roce 2021 jsme s velkým potěšením začali zvát k našim týdenním setkání rovněž samotné nositele nápadů, kteří tak získávají příležitost být součástí týmu a přispět svým pohledem na věc. Ještě více tak podporujeme snahu o zapojení zaměstnanců - jsme jedna loď, jedna posádka, máme stejný kompas a známe směr.

 

Témata ke zlepšování zůstávají pro následující období stejná jako doposud. Na procesy nahlížíme z pohledu zákazníka a orientujeme se na eliminaci 7+1 druhů plýtvání. Prioritní témata pro zlepšování jsou definována v naší pracovní instrukci a nadále jimi zůstávají:

 

Bezpečnost a zdraví

Energie (sustainibility)

Scrap (defekty)

Kvalita (produktu)

 

Ovšem podoba procesu zlepšování nezůstává beze změn. I nadále proces hodnocení a implementace vyvíjíme a v letošním roce jsme se rozhodli ještě více podpořit zlepšovací návrhy zařazené právě do prioritních témat. Multiplikátor pro zlepšováky v oblasti bezpečnosti a zdraví je nyní navýšen z 1,5 na 3 a multiplikátor pro ostatní prioritní témata z 1,2 na 2. Vyšší SCORE znamená větší odměnu, takže jen houšť! :-)

 

Brzy se také uvidíme na akci, kterou pamětníci znají pod názvem "Lovecká sezóna". Během této akce si připomeneme mimo jiné, proč je tak důležité věnovat svůj čas zlepšování. Připomeneme si, co je práce s přidanou hodnotou a bez přidané hodnoty, poskytneme nové zajímavé navazující cesty ke sdílení a skvělému hodnocení v rámci akcí Play and Fun…

Přeji všem mnoho nápadů a dostatečnou odvahu sdílet myšlenky. Ceníme si drobných zlepšení i významných inovativních podnětů.

 

Mějte zlepšený den a…

 

…Carpe Diem!

 

 

Václav Holý

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

© 2024 Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio