Partnerství je jednou z firemních hodnot Knauf Insulation.

Tradiční roční setkání vedení závodu Knauf Insulation v Krupce se zástupci dlouhodobě firmou podporovaných neziskových organizací, proběhlo 18. ledna 2021 formou virtuálního meetingu na platformě Microsoft Teams. 


„Upřímně řečeno, on-line setkávání s lidmi je sice funkční, splní to účel, ale že bych z toho dvakrát jásal, tak to teda ne“, konstatoval ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda. „Sice oči napoví, ale chybí mi úsměv, mimika tváří lidí, se kterými se setkáváme, abychom si potvrdili finanční podporu od nás na rok 2021 a uzavřeli potřebné darovací smlouvy. Chybí mi ta spontánnost. Emoce jsou schované za rouškou nebo zamrzlé tím, že sedíme každý jinde za svým za počítačem a snímá nás webová kamera. To nás svazuje. Digitální proces komunikace nesdílí tu pozitivní energii, kterou společná setkání tohoto druhu vždy přinášela. A chybí i to podání ruky, kdy si na závěr setkání potvrdíme spolupráci a závazky na další rok. O to vše nás covid-19 připravuje“.

O co ale ani v roce 2021 covid-19 dlouhodobé partnery KI nepřipravil, je program sociální zodpovědnosti KI ve formě finanční podpory v celkové výši více jak 800 000 Kč. Peníze pomohou místním sportovním oddílům plavání, stolního tenisu, florbalu, fotbalu, atletice, raketovým modelářům či Dobrovolnickému centru v Ústí nad Labem k ocenění dobrovolníků.  Finanční podporu získalo též město Krupka pro své seniory ve formě úhrady leasingových nákladů na osobní vozidlo pro dům s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici. 100 000 Kč specificky bylo darováno na obnovu domu seniorů po požáru ve Hřbitovní ulici. Podpora jde také dobrovolným hasičům jak v Krupce, tak v Srbicích, do ZŠ Masarykova a do společnosti Nola.

„Výsledky roku 2020 i plány roku 2021 jsou výborné. Jsem rád, že jsme krizovou situaci a možná rizika s pandemií efektivně zpracovali. Revize našich investičních záměrů i nastavený program úspor v naší firmě vytvořily podmínky k pokračování naší dlouhodobé podpory místních škol, školek, domu seniorů, sportovních klubů a dalších neziskovek. Doba není lehká, kolem je spousta nejistého a špatně se plánuje. Návrat do obvyklého způsobu života, dá-li se o tom vůbec hovořit, nebude otázkou jen několika mála měsíců. Život ale běží dál, vždy si najde cestu a tak je důležité využít dobu utlumení činností a aktivit podporovaných organizací k provedení jinak, za plného provozu, těžko proveditelných změn. Očistit organizace a procesy, zlepšit vybavení, provést údržbu a upgrade infrastruktury a připravit se na restart. Mít plán obnovy, formulovat si novou vizi. K tomu jsou zapotřebí i peníze. Od roku 2008 jsme ze svých zisků přímo nebo s pomocí našich business partnerů, vrátili především do regionu Krupky, kde působí náš výrobní závod, téměř 22 milionů Kč a konec roku 2021 hodnota podpory dosáhne výše téměř 23 500 000 Kč. Ta spolupráce nás velmi těší. Dělat službu druhému, být užiteční nad rámec svých standardních povinností – v tom vidíme roli silné mezinárodní společnosti, jakou je Knauf, na poli sociální zodpovědnosti (CSR). A co nás extra motivuje, že ani koruna nikdy nebyla zneužita. Platí dohody, podání ruky, jde o skutečné partnerství. Darované peníze, materiál, know-how či kontakty, vždy našly svůj domluvený cíl. Možná proto setkání on-line na platformě Microsoft Teams bylo symbolické; 14 let spolupráce dobrých týmů, partnerů“ shrnul virtuální setkání
Jan Brázda, ředitel závodu.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

© 2024 Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio