Kreativní myšlení a srdce na správném místě!

Je zřejmé, že invence a kreativita zlepšovatelů v krupském závodě Knaufinsulation neztrácí dech. V roce 2022 navrhli zaměstnanci závodu celkem 62 zlepšovacích návrhů, zaměřených na úspory nákladů, zvyšování účinnosti procesů nebo jejich energetické účinnosti, kvality výroby a servisu a také do zlepšování kultury bezpečné práce.

Ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda a manažer trvalého zlepšování Václav Holý, předali ceny nejlepším zlepšovatelům, mezi nimiž vynikl Pavel Potměšil jako zlepšovatel roku 2022. Podařilo se realizovat 100 % návrhů v oblasti bezpečné práce a prevence úrazů a 67 % byla míra realizace všech nápadů, které byly navrženy a schváleny pro realizaci.

„Nepřestává mě fascinovat, kde se každoročně berou ty desítky výborných nápadů. Problém, zejména pro technické vedení závodu, je vůbec to množství nápadů nejen vyhodnotit, ale především zajistit následnou realizaci přijatých a oceněných nápadů. Kapacity týmů jsou omezené, stejně jako investiční zdroje. Od podání nápadu k jeho realizaci je často nutno udělat ještě hodně práce. Nechceme ale lidi zklamat. Mají nastavený motivační systém k dotahování svých myšlenek do vítězných konců. Když vidíte svůj nápad, že funguje, že přináší benefity, je to ta největší satisfakce a zároveň motivace tvořit další inovace. Máme v cílech míru realizace přijatých zlepšováků 50 % a v oblasti BOZP 90 %. Nestíháme, ale díky za to“ shrnul proces zlepšování v roce 2022 ředitel závodu Jan Brázda.

Za procesem zlepšování v KI jsou desítky hodin věnovaných školení správné praxe, provádění vrstvených auditů na jednotlivých pracovištích, využívání nástrojů Lean a Six Sigma. Trvalé zlepšování je proces. Stojí na lidech a je formulován dvěma aspekty – zapojováním lidí do rozhodování a delegováním zodpovědnosti za výsledky. To musí být v harmonii. Systém měření zralosti kultury práce trvalého zlepšování v KI potvrzuje, že to je správná cesta.

Že zlepšovatelé v KI mají i srdce na správném místě, je opět potvrzeno dohodou mezi vedením a zlepšovateli, že 15 % z odměn za zlepšováky, doplněno stejnou sumou vedením společnosti, bude věnováno na společně vybraný charitativní projekt pro někoho, kdo se ocitl nepřízní osudu v nouzi a potřebuje pomoc. Zlepšovatelé na svém výročním setkání s vedením závodu 20. ledna 2023 z řady možností vybrali tentokrát podporu zdravotně znevýhodněné dcery kolegy, vyžadující specifické a nákladné kompenzační pomůcky, které zdravotní pojišťovna nahradí. Péče je nákladná, a tak těch 33 000 Kč určitě pomůže.

Postoj zlepšovatelů významně naplňuje dvě ze 4 firemních hodnot skupiny Knauf; tou první je „podnikavost“ a druhou je hodnota, kterou bychom u mezinárodní korporace obvykle nehledali a tou je „lidskost“.

Jan Brázda, ředitel závodu

 

Foto: zlepšovatelé závodu KI Krupka za rok 2022

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

© 2024 Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio