O závodu Krupka

 

Společnost KNAUF INSULATION vybudovala v Průmyslové zóně Krupka nejmodernější závod na výrobu minerální skelné vlny v Evropě.

Rozsah a výše celkové investice do nové špičkové technologie – více než 2,5 miliardy Kč – odpovídá maximální snaze a péči o spolehlivé a trvalé provozování náročné výroby tak, aby její vlivy a dopady na okolní životní prostředí a zdraví obyvatel byly minimální a možná rizika případného ohrožování celé lokality na Teplicku byla přesvědčivě vyloučena.

Výstavbu závodu Knauf Insulation v Průmyslové zóně Krupka na Teplicku slavnostně zahájili 10. 6. 2005, aby se tu zkušební provoz výroby izolačních materiálů rozjel v květnu 2006. Do trvalého provozu přešel závod 11. března 2008.

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě.

Za 14 let své existence v květnu 2020, jsme vyprodukovali v krupském závodě Knauf Insulation 900 000 tun izolace v průměrné objemové hmotnosti 13,7 kg/m3. Celkem představuje výkon více než 63 000 000 m3 izolace. Pro lepší představu - toto množství by velmi kvalitně zateplilo asi 460 000 rodinných domků!
Průběžně investujeme  do produktových inovací, jsme nositelem systémových řešení izolačních systémů budov a staveb s cílem nabízet zákazníkům co největší úspory energie. Vysoká produktivita práce, podpořena vyspělou úrovní řízení výrobní technologie a automatizací, přináší nový standard v našem typu průmyslu v měrné spotřebě energie na jednotku výroby.

V závodě se intenzivně věnujeme principům udržitelné výroby. Hlavním vstupem do procesu výroby minerální izolace tvoří odpadní skleněné střepy a recyklovaný procesní odpad z vlastního výrobního procesu. Nulové odpady na skládku, bezodpadová výrobní technologie, jsou cíle, které se stávají realitou našeho prostředí.
Kompetentní, motivovaní a loajální zaměstnanci jsou tvůrci našeho úspěchu. Je nás 130, stále nás to baví. Pojivem mezi lidmi jsou vztahy a ty formátují naše firemní hodnoty: lidskost – partnerství – oddanost – podnikavost.

Jaký je přínos výrobního závodu v Krupce? Jsme zodpovědný výrobce. Máme zavedený integrovaný systém řízení podle mezinárodních standardů ISO, prosazujeme principy udržitelné výroby a pěstujeme kulturu práce trvalého zlepšování.

Principy sociální zodpovědnosti naplňujeme formou Grantu KI k podpoře neziskových projektů a dlouhodobým partnerství s řadou neziskových organizací a spolků v Krupce a jejím okolí. Za těch 14 let našeho působení ve zdejší průmyslové zóně jsme ze svých zisků vrátili do míst, ke působíme, více jak 22 mil. Kč, stovky hodin firemních dobrovolníků potřebným.

Izolace vyrobená v tomto závodě zajišťuje jak nízké účty za energie tak i nízké emise z vytápění, ale i zdravé bydlení a tepelný komfort. V červenci 2009 přešel závod Knauf Insulation v Krupce na výrobu minerální izolace nové generace s technologií ECOSE® Technology. Základem této nové technologie, která umožnila nahradit fenol-formaldehydovou pryskyřici, je pojivo na bázi přírodního inertního polymeru jehož základ tvoří obnovitelné přírodní škroby. Izolace v Krupce se tedy tímto unikátním řešení, chráněným světovým patentem, začala vyrábět výhradně z přírodních surovin.
 

V minulosti jsme se zaměřovali na:

Strategie společnosti - vize 2025

 

 

 

 

 

 

© 2024 Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio