Investice do bezpečnosti práce se vyplatí

Osvěžit si, jak důležité je dodržovat pravidla bezpečnosti práce – to byl cíl programu, který v pátek 26. dubna dopoledne absolvovali zaměstnanci všech závodů skupiny Knauf Insulation. Pracovní úrazy totiž vždy znamenají významný zásah do života zaměstnance samotného, tak pro jeho blízké, rodinu, ale i na jeho pracovišti, pro zaměstnavatele. Bezpečnost práce je proto, podle slov generálního ředitele skupiny Knauf Insulation Jeana-Clauda Carlina, na prvním místě.
Symbolicky dva dny před 28. dubnem, kdy je Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání, se výrobní linky na tři hodiny zastavily v celé skupině KI, a tedy i v závodě Knauf Insulation Krupka.  Jana Lovásová, manažerka bezpečnosti práce, pro své kolegy připravila tři stanoviště, na kterých jim externí i domácí odborní školitelé formou praktických ukázek připomněli význam pravidel a principů bezpečnosti práce, poskytování první pomoci. Přítomní zaměstnanci se rozdělili do skupin a postupně navštívili každé stanoviště. Přitom si každý z nich odpověďmi na kvízové otázky osvěžil správné odpovědi, týkající se právě kultury zdravé a bezpečné práce v závodě na výrobu minerální izolace.
Prvním z nich bylo tzv. LOTO, systém zabezpečení strojů a izolování jeho energií pro zajištění bezpečné práce na zařízení s důrazem na spolupráci a dobrou komunikaci mezi operátory, pracovníky údržby a  vedoucími směn. A byli to také Daniel Hykl a Petr Jonáš, mistři údržby, kteří pro své kolegy zopakovali zásady, bez nichž by žádná práce na údržbě, čištění a opravách zařízení neměla začít: „Při nedodržení pravidel obsluhy a údržby zařízení může jít o život. Buďte si jisti, že stroj nad člověkem vždycky vyhraje a nepodceňujme žádnou situaci, kterou řešíme. Úraz je to nejhorší, co se může stát“. Poté předvedli názorný postup LOTO procedury a zodpověděli řadu konkrétních dotazů nejen z úst plánovačky výroby  Lucie Špičkové. Ta sice nepracuje přímo ve výrobním provozu, ale informace i pro ni byly podle jejích slov důležité.
Na druhém stanovišti čekali záchranáři Lukáš Cakl, Lukáš Jirků s asistentkou Evou Adamovou ze společnosti Progress Rescue, která se specializuje na školení bezpečnosti práce a první pomoci. Školení a praktickou ukázku  „šije na míru“ po předchozí konzultaci s firmou s ohledem na její potřeby. Tady zadání znělo: Nácvik záchrany života po pádu z výšky pomocí defibrilátoru a masáže srdce. Vyzkoušeli si to všichni zaměstnanci a pořádně se u toho zapotili. Teď už vědí, jakým chvatem správně otočit ležícího spolupracovníka v bezvědomí, byť by vážil třeba 100 kilogramů, jak si ověřit základní životní funkce i jak mu poskytnout první pomoc.  Prvním odvážlivcem byl Jiří Watzek, supervizor kvality: „Otočení bezvládného ležícího těla bez rotace páteře jsem zkoušel poprvé v životě. Na pohled se to zdálo být snadné, asistentka je poměrně hubená dívka. Ale nepovedlo se. Teď už vím, jak na to a může se mi to hodit i mimo pracoviště“. A podobně na tom byli i ostatní kolegové. Nakonec úkoly zvládli všichni. Tuto akci si vyzkoušeli i žáci Biskupského gymnázia Krupka, kteří pro Knauf Insulation natočili video o bezpečnosti práce. (Pozn. redakce: To je připraveno k zhlédnutí v místnosti pro návštěvy závodu, kde rovněž před prohlídkou provozu získají předepsané osobní bezpečnostní prvky). 
Třetím a posledním stanovištěm byla manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Tady se zaměstnancům věnoval bezpečnostní specialita Lukáš Vavřička ze společnosti Linde, jejichž manipulační techniku v závodě používají. Ve spolupráci s vedoucím expedice Zdeňkem Pejřimovským seznámili účastníky teoreticky i prakticky s riziky spojenými s  obsluhou vysokozdvižných vozíků:  Jak správně naložit palety, jak se chovat při řízení. I v tomto případě platí, že stroj se může namísto pomocníka stát nebezpečnou zbraní. Proto je nutné dodržovat principy bezpečnosti práce. Jízdu s nakládkou palet si mohli na vyhrazeném stanovišti vyzkoušet všichni. Nebál se toho Miroslav Hájek z horkého konce. Osm let z praxe, s „VZV“  jezdil denně, a tak ví své. Nyní povýšil a už nejezdí. To František Novák, procesní inženýr studeného konce, měl respekt: „Před lety jsem si to zkusil, ale v praxi bych do toho rozhodně nešel. Na sedadle řidiče jsem si uvědomil rizika a velikou odpovědnost, která taková manipulační jízda obnáší“.
Tři vyhrazené hodiny utekly jako voda. Jak pro sebe hodnotí školení mechanik Petr Krautschneider?  „Bylo to dobré, osobně jsem nejvíc ocenil teoretickou a hlavně praktickou zdravotní část, která přinesla oživení.  Navíc se může v praxi hodit třeba i na silnici“.  V závěru se účastníci shromáždili v závodní jídelně, kde z videa vyslechli poselství generálního ředitele skupiny KnaufInsulation Jeana-Clauda Carlina, který zachování zdraví a životů zaměstnanců, vytvoření prostředí bez pracovních úrazů, považuje za prioritu a svůj osobní závazek majitelům firmy, rodině Knauf.  Jako upomínku pak zaměstnanci dostali malý dárek - firemní hrnek s 8 principy bezpečné práce, který jim připomene čas, věnovaný bezpečnosti práce s datem 26. 4. 2019.
Bc. Jana Lovásová, manažerka bezpečnosti práce závodu, na otázku jak těžké je připravit jedno takové teoretické i praktické cvičení, odpověděla, že poměrně pracné. Této problematice se ale věnuje s elánem, protože ji baví a ví, jaké důsledky může mít pracovní úraz. Stojí to za tu námahu a stojí to za odstavení výrobní linky k vytvoření si prostoru pro dialog s lidmi na tak zásadní téma, jakým je návrat po práci ve zdraví zpět ke svým blízkým. A jaké novinky se chystají v nejbližší době? Od letošního 1. července budou pro všechny zaměstnance v provozu navíc povinné ochranné osobní brýle a ochrana hlavy při specifikovaných činnostech, čímž se sjednotí nastavení osobních ochranných pomůcek ve všech závodech skupiny Knauf Insulation.
Jaký přínos vidí v pravidelně se opakujících cyklech školení bezpečnosti práce ředitel závodu Ing. Jan Brázda: „ Nic není tak důležité, aby se to nedalo udělat bezpečně. Zdraví máme jen jedno. Úraz, poškozené zdraví, ten špatný moment, to se nedá vrátit. Trvale postihne  jedince i celou jeho rodinu. Firma si najde náhradu za několik týdnů. Osobně si velmi vážím toho, že  za třináct let, po které je závod v Krupce v provozu, a ani ve své celé manažerské kariéře, jsem ani jednou nemusel jít k rodině či blízkým svého kolegy, zaměstnance firmy, se zprávou, že se už nevrátí nebo že ho mají v nemocnici. Přál bych si, aby to tak zůstalo i nadále. Bezpečnost práce pokládáme za zrovna tak důležitou jako výrobu samotnou a i proto odstavujeme v tento den výrobní linky ve všech závodech KI. Je to signál všem lidem v organizaci, kde jsou priority, jak máme nastaveny hodnoty. Náš den pro zdravou a bezpečnou práci měl hodnotu téměř 900 000 Kč ve fakturovaných cenách. Bereme to jako výraznou investici do dialogu s lidmi kolem nás a kultivaci kultury zdravé a bezpečné práce ve firmě“.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio