Zodpovědná firma k životnímu prostředí

Společnost KNAUF INSULATION se aktivně podílí na jednom z největších environmentálních projektů v České republice – systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM. Prostřednictvím účasti společnosti KNAUF INSULATION v tomto systému se podílíte na poskytování kvalitní a spotřebiteli vyžadované veřejné služby.

Naše účast na fungování systému EKO-KOM přinesla tyto praktické výsledky:

PODÍL společnosti Knauf Insulation, s.r.o. NA SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2012.

Díky Vašemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 539 tun obalových odpadů.Tyto odpady by naplnily 225 svozových automobilů. Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 130 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 3 131 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 61 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Vámi uspořenou energii představuje 6 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl. m. Praze.

KNAUF INSULATION se aktivně podílí na jednom z největších environmentálních projektů v České republice – systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM.Prostřednictvím účasti společností KNAUF INSULATION spol. s r.o. a KNAUF INSULATION Trading, s.r.o. v tomto systému se podílí na poskytování kvalitní a spotřebiteli vyžadované veřejné služby.

Účast těchto firem na fungování systému EKO-KOM přinesla v uplynulém roce řadu praktických výsledků: Díky příspěvku Knauf Insulation se zajistily zpětný odběr a recyklace zhruba jednoho tisíce obalových odpadů. Pro lepší představu - tyto odpady by naplnily téměř 500 svozových automobilů.
Podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů pak činí přibližně 270 tun CO2 ekv., a uspořilo se tak na 6 600 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 130 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. A pokud používáme názorné příklady, tak ještě jeden - uspořená energie představuje třináctidenní spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení v Praze.

„Naše společnost Knauf Insulation se letos zapojila i do vzdělávacího projektu Zodpovědná firma,“ konstatuje Ing. Pavel Michálek, HSE & Systems Manager krupského výrobního závodu firmy. „Jde o projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem, a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě.“

Vedení společnosti k projektu Zodpovědná firma přistoupilo skutečně “zodpovědně” a kromě naplánovaných edukativních a osvětových akcí investovala téměř čtvrt milionu do nových sběrných nádob, které ještě více motivují zaměstnance a dodavatele k aktivní spolupráci na recyklaci a separaci odpadu. V závodě Knauf Insulation v Krupce se díky projektu a za pomoci dodavatelů úklidových a odpadových služeb rozrostlo portfolio tříděných odpadů, kdy kromě standardních recyklovaných odpadů, jako je papír, plasty, kovy apod., budou zaměstnanci v závodě motivováni k třídění i bio odpadu, různých druhů kovů, elektroodpadu a skla.

„Věříme,“ zdůrazňuje Ing. Michálek, „že spolupráce na projektu Zodpovědná firma bude stejně motivující i pro samotné zaměstnance, a to nejen tady ve firmě, kde pracují, ale i v jejich domácnostech.“
  

 

Soubory ke stažení

87-1.PDF Osvědčení o zapojení do projektu Zodpovědná firma 6834 kB

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio