Hodnoty společnosti

Čtyři Hodnoty nás dělají jedinečnými:

Menschlichkeit (Lidskost) – Chovejme se k sobě korektně a akceptujeme rozmanitost

Vidíme naše kolegy, obchodní partnery a akcionáře, jako součást velké rodiny, kde se tradiční principy integrity a lidskosti stále počítají.

Tím, že se k sobě navzájem chováme slušně a akceptujeme vzájemnou rozmanitost, budeme společně jednat se sociální odpovědností. Pečujeme o druhé, o společnost a životní prostředí.
 

Partnership (Partneství) – Dívejme se na sebe jako na jeden tým

Pracujeme, abychom vytvořili prostředí vzájemné důvěry. To znamená, že podporujeme přijetí individuální odpovědnosti a rozhodnutí, protože důvěřujeme názoru druhého. Jsme jeden tým. Jsme loajální. Podporujeme se navzájem a podporujeme všechny členy Knauf komunity
 

Commitment (Oddanost) – Jít o krok dále, než je nutné

Jsme oddaní naší práci, naším kolegům a naší komunitě. Jsme hrdí a máme radost z toho, co děláme, protože to z nás přirozeně vychází. Pokaždé zvládáme udělat něco navíc, dosahujeme udržitelné výsledky a poskytujeme naším zákazníkům vysoce kvalitní řešení. Knauf nabízí skutečné možnosti osobního růstu a rozvoj pomáhající vytvořit úspěšný tým.
 

Entrepreneurship (Podnikavost) – Podnikatelský přístup běží v rodině

Prostřednictví podnikatelského spiritu a ochoty přijímat riziko, jsme úspěšně vyrostli z malé rodinné firmy do rodinou vlastněné globální organizace. Náš pokračující úspěch je poháněn duchem průkopnictví, inovacemi a změnou, v kombinaci s pragmatickým a na výsledek orientovaným přístupem.

 

 

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio