Vicepremiér vlády ČR pan Bělobrádek v KNAUF INSULATION

 

~~19 Září 2016 jsme v našem závodě uvítali vicepremiéra vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka a jeho doprovod. Vládní delegace byla seznámena s historií firem Knauf a Knauf Insulation, s našimi hodnotami a výrobním procesem minerální izolace. Pan Bělobrádek, dle očekávání, projevoval velký zájem o spolupráci závodu se školami a univerzitami. Kvitoval, že spolupracujeme s jak UJEP Ústí nad Labem katedrou životního prostředí, tak s TU Liberec, katedrou skla a robotiky. Kromě obvyklých exkurzí studentů v závodě a řešení jejich diplomových prací, spolupráce zahrnuje problematiku recyklace odpadů, zvýšení biodiverzity ploch v areálu závodu a třeba i revitalizaci malého vodního zdroje, včleněného do pozemku KI v Krupce. Společný projekt KI a UJEP "Revitalizace parku Herty Lindnerové" v Krupce byl základem projektu dotaženého do úspěšné realizace v roce 2015 díky získané podpoře z fondu MŽP. Dnes moderní park aktivně využívá široká krupská veřejnost.

Řada otázek směřovala na aplikovaný výzkum a vývoj a řadu ocenění za inovační technologii výroby pojiva Ecose. Průmysl 4.0 byla další oblast zájmu vicepremiéra. Inteligentní kontrolní algoritmy, matematické počítačové modely učící se z historie a přebírající autonomní řízení procesů, jsou z jedním prvků 4. průmyslové revoluce, které v závodě KI již uplatňujeme. Propojení IT kompetencí s procesní znalostí je nezbytným předpokladem pro zvládnutí nových požadavků personálem závodu. Znalost principů statistického řízení procesů, využívání IT aplikací pro zpracování velkého objemu dat v reálném čase a propojení všech vstupů do požadovaného výstupu - kvalitní izolace z odpadního skla,  to vše si mohla návštěva, vedená panem Bělobrádkem, prohlédnou během prohlídky závodu. Z dojmů a emocí vicepremiéra a jeho doprovodu po prohlídce závodu lze vypíchnou 3 hlavní postřehy či překvapení: vysoká automatizace výrobního procesu (kde máte lidi?), nečekaná úrovně čistoty a pořádku bez známek očekávané prašnosti při výrobě minerální izolace a pak hebkost a jemnost vyráběného skelného vlákna, které je zhruba 18x tenčí než lidský vlas.
Na dotaz vicepremiéra, jaký vliv na zaměstnanost očekáváme ze změn, které Průmysl 4.0 přináší, jsem mu odpověděl, že zásadní změny nečekáme. I sofistikovaný kontrolní algoritmus bude efektivně pracovat jen ve statisticky standardním prostředí a nikdy nebude mít, co má operátor - emoce, intuici, sny a vášeň pro práci.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio