Grant Knauf Insulation pro 2016 rozdělil půl milionu mezi 10 neziskových projektů

Na pracovním setkání komise Grantu KI v hotelu Prince De Ligne bylo 3. října vyhodnoceno 17 platných přihlášek do Grantu KI pro rok 2016. 10 neziskových projektů s nejvyšší mírou plnění hodnotících kritérií přidělení podpory z Grantu KI si tak opět mezi sebe rozdělí celkem 500 000 Kč.
Práci komise a hodnocení přihlášených projektů shrnul, před společnou večeří, která je jedinou odměnou členům grantové komise za práci pro Grant KI, ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda:
„Projekty s nevyšším ziskem bodů nepřekvapily; školy a školky. Jejich vedení je velmi kreativní a opakovaně získávají naši podporu. Z deseti oceněných projektů je polovina pro MŠ a ZŠ, celkem tedy 250 000 Kč jde do krupských školek a škol. To nás těší, tyto projekty jsou vždy atraktivní a pomáhají zlepšit prostředí pro nejmenší obyvatele Krupky. Je to také signál, že peněz do školství stále neteče tolik, aby vedení a pedagogové škol nemuseli hledat cesty financování svých záměrů u jiných zdrojů. Za to jim patří určitě poděkování. Je to pro ně starost a práce navíc.
Rád bych mezi přihláškami viděl více záměrů pro podporu důstojného stáří našich seniorů. Na tuto skupinu se často zapomíná a je mi líto, že pro zlepšování jejich kvality života je tak málo podnětů. Tímto bych rád adresoval výzvu pro Grant KI na rok 2017 – udělat něco více pro své rodiče a prarodiče, aby podzim jejich života byl stejně barevný, jaký nastavuje příroda kolem nás.
Máme tedy před sebou realizaci další 10 projektů, celkem z Grantu KI od roku 2008 je nyní již podpořeno 94 projektů. Děkuji členům grantové komise za jejich péči při hodnocení i následný monitoring realizace projektů, protože takto vždy peníze sloužily v souladu s cílem projektů. To nám dává další chuť do pokračování podpory komunitě, ve které působíme. Za těch deset let jsme ze svých zisků do Krupky a jejího okolí vrátili více jak 15 milionů korun. Děkujeme za tu příležitost“
Jaké projekty tedy dostávají 50 tis. korun podpory od KI?
Nejvíce bodů získal projekt Arkádie na rekonstrukci prostoru chráněných dílen a denního stacionáře v Krupce. Dalším v pořadí je projekt ZŠ a MŠ Krupka pro lepší využití zahrady a doplnění herních prvků. Již tradicí se stává cyklistický závod pro děti, organizovaný na krupském stadionu TOP TEN Teplice. Ten letošní závod děti daly i přes velkou nepřízeň počasí. Také pokračuje tradice podpory Animace – Imaginace, škola Anihrou, již 4. ročník. Opět přihláška s největším počtem stránek. Tradice zavazuje, opět uvidíme v Krupce národní turnaj v boccie, pořádaný TJ Nola. Na šestém místě se umístil projekt MŠ Zvoneček, nazvaný „Hmatárium a Čichárium“ kde peníze pomohou vytvořit pro děti přírodní učebnu. Několik stovek dětí opět projde modelářskou školou, pořádanou RMK Krupka. Některé z nich najdou díky modelářské škole svého nového koníčka. Mateřská škola Sluníčko v Soběchlebech využije 50 tis. Kč na výměnu starých oken a malování. Průnik hluku z přilehlé frekventované silnice tak bude výrazně utlumen. Další přírodní učebnu pro děti vytvoří v ZŠ a MŠ při Biskupském gymnáziu v Krupce. Poslední pozdrav z KI jde do MŠ Písnička v Krupce, kde chtějí děti vykročit „Zdravě do života“.
„Oceňuji aktivní postoj ke zlepšování svého okolí i u těch, na jejichž projekty již peníze nevystačily. Další rok mají další šanci. Možná, že jen tyto projekty ještě nedozrály nebo potřebují trošku více PR podpory, aby byly silněji vnímány svým okolím“ shrnul Jan Brázda letošní Grant KI.
 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio