GRANT KNAUF INSULATION 2022

Vážení spoluobčané

Společnost Knauf Insulation letos, již po čtrnácté, podpoří komunitní neziskové projekty, tentokrát částkou 700 000,- Kč. Grantový program 2022 je určený těm, co mají nápady a vůli změnit své okolí, udělat něco dobrého pro druhé a podílet se na vytváření příjemnějšího a zdravějšího života v katastru obce Krupka. Programy sociální zodpovědnosti, které Knauf Insulation krupské komunitě přinesl od zahájení provozu svého závodu v červnu 2006 ve zdejší průmyslové zóně, letos přesáhnou již částku 25 milionů Kč!

Situace ve společnosti, výrazná inflace i válečný konflikt na Ukrajině, aktivují spolupráci lidí, solidaritu, dobrovolnictví a pocit sounáležitosti. Proaktivně smýšlející lidé nečekají, až to přejde, ale v rámci daných podmínek a možností hledají cestu, jak situaci pro své rodiny a své okolí, udělat snesitelnější. Podobné postoje najdete i v našem závodě. Dodnes zůstávám v úžasu nad kreativitou a činorodostí našich lidí, co všechno dokázali, jak se podporují a spolupracují na společném cíli: „neztratit jediného zaměstnance ani jediného zákazníka

To se nám daří, a i přes výrazné změny v našich investicích, řadu úsporných opatření, naše společnost zůstává silná. Jsme v kondici a můžeme tedy nabídnout podporu potřebným v rámci našich CSR aktivit, formátovaných firemními hodnotami partnerství a lidskost. Otvíráme tedy další ročník Grantu KI. Těším se na Vaše nápady a projekty, co právě aktuální nelehká doba možná nastartovala. Rádi budeme s Vámi u jejich realizace. Vše podstatné k možnosti získání až 50 000,- Kč na podporu Vašich neziskově orientovaných aktivit a projektů, najdete na webových stránkách našeho závodu www.knaufinsulation-krupka.cz. Ideálně, přes letní měsíce, formulujte svoje vize, projekt a pošlete přihlášku. Bude-li úspěšná, do konce října máte potřebné peníze k dispozici a můžete začít.

Děkuji členům hodnotící komise Grantu KI za jejich dlouhodobou spolupráci, jak při hodnocení přihlášek, tak jejich supervizi.
Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za Váš příspěvek k lepšímu a udržitelnějšímu životu v Krupce a jejím okolí. 

Ing. Jan Brázda, ředitel závodu

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio