Bureau Veritas re-certifikační audit Krupského závodu

~~Ve dnech 13.-16.11. byl v závodě Krupka proveden auditory Bureau Veritas plný re-certifikační audit integrovaného systému řízení.
To podstatné sdělení z auditu je konstatování, že: „zavedený systém integrovaného řízení v závodě KI v Krupce je funkční, přiměřený, podporovanými potřebnými zdroji, vykazuje soulad s požadavky mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001, je v souladu se standardy skupiny KIGMW a prosazuje principy trvalého zlepšování“.

Zkušení auditoři Bureau Veritas prošli naše procesy, dokumentaci, záznamy a i fyzicky naše provozy. Jejich pozorování, komentáře a doporučení využijeme k dalším zlepšování a budeme je reflektovat v akčních plánech a v Záměrech a Cílech pro rok 2017.
Zlepšit se potřebujeme v práci s identifikací oprávněných stran a řízením jejich požadavků. Co to prakticky znamená? Potřebujeme více respektovat proces nákupu a zatahovat ho do procesu řízení změn. Potřebujeme lépe mapovat očekávání svých zákazníků. Dodáváme do více jak 20 zemí a tak systematické hodnocení spokojenosti a očekávání zákazníků napříč tímto mixem zemí je obzvlášť důležité, ale i obtížné. Je nezbytné zlepšit přehlednost a řízení kompetencí zaměstnanců, předepsaných zkoušek a školení. To by nám měl usnadnit a administrativně zjednodušit nový databázový systém integrovaný se systémem docházky. Poslední oblastí ke zlepšení je řízení revizí a pravidelných zkoušek zařízení, provázanost revizních zpráv na záznamy, potvrzující odstranění zjištěných závad. Byť technici nikdy nejsou a nebudou papíroví čerti, tady to je prostě nezbytné mít spárované.
Auditoři zaznamenali také řadu silných stránek našeho systému, které budeme i nadále podporovat a rozvíjet. Patří mezi ně například řízení odpadů, úroveň pořádku a  úklidu, komunikace a používání vizuálních nástrojů na sdílení informací, investice do vzdělávání a rozvoje pracovních kompetencí, týmová spolupráce, řízení energií, řízení změn a dodavatelů a naše zapojení a podpora života komunity. To, co považujeme za samozřejmost, oči auditorů často vnímaly jako mimořádně dobrou praxi i v rámci celé skupiny KI.

Odvedli jsme kus dobré práce. Za to patří všem uznání a poděkování

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio